Minister Maciej H. Grabowski zapoznał się z aspektami bezpiecznej i ekologicznej jazdy samochodem.

W trakcie spotkania, szef Akademii, Mariusz Stuszewski przedstawił najważniejsze elementy związane z bezpieczną jazdą samochodem, natomiast Marcin Stuszewski przybliżył aspekty dotyczące ekologicznej jazdy.

Zaprezentowany został specjalnie opracowany, nowoczesny system TruckOnline, który może się okazać szczególnie przydatny w firmach dysponujących flotami aut. System ten umożliwia dokładny pomiar ekonomicznego i ekologicznego stylu jazdy. Ułatwia on także kontrolę i zarządzanie emisją CO2 na skutek spalania paliwa. Dzięki pozyskanym z systemu informacjom,  szefowie flot mają możliwość udzielenia kierowcom informacji na temat ich stylu jazdy. Na podstawie szczegółowych danych, można analizować zachowania kierowców, wskazywać obszary do poprawy, a następnie monitorować ewentualne zmiany.

 

Pan minister mógł również przekonać się o zaletach systemu i elementach bezpiecznej jazdy podczas prób na autodromie.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Środowiska przygotowało kampanię społeczną „Tworzymy atmosferę”, która ma na celu upowszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, jego źródłach i skutkach zdrowotnych, a także pokazanie, w jaki sposób indywidualne decyzje mogą przyczynić się do poprawy sytuacji. Do zmniejszenia emisji szkodliwych związków może się przyczynić każdy kierowca, stosując się do zasad ekologicznej jazdy.