W tym roku Tydzień poświęcony jest bezpieczeństwu dzieci na drogach.

Każdego dnia w wypadkach drogowych na świecie ginie ponad 500 dzieci, a dziesiątki tysięcy zostają rannych. Zachowania młodszych dzieci na drogach wynikają często ze specyficznego dla tego okresu funkcjonowania zmysłów oraz czynności intelektualnych.

W dniach 4-10 maja 2015 r. odbywać się będzie Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Pierwszy Tydzień obchodzono w 2007 r., drugi w 2013 r. Celem tegorocznego Tygodnia jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci na drogach, zwiększenie świadomości, szczególnie wśród młodych uczestników ruchu drogowego, na temat możliwości uniknięcia wypadków drogowych oraz zachęcenie ich do bezpośredniego bądź pośredniego oddziaływania na te czynniki, które mają największy wpływ na występowanie wypadków drogowych np. niestosowanie kasków ochronnych, niezapinanie pasów bezpieczeństwa, czy brak elementów odblaskowych po zmroku.

Podstawowym zadaniem Trzeciego Tygodnia BRD jest zwrócenie uwagi na trudną sytuację dzieci, jako uczestników ruchu na drogach, zainicjowanie i skoordynowanie działań, które skutecznie przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa oraz promowanie idei bezpiecznego i zrównoważonego transportu.

Każdego dnia na świecie ponad 500 dzieci ginie w wypadkach drogowych, a dziesiątki tysięcy zostają rannych – niejednokrotnie są trwale okaleczone. Od 2015 r. obrażenia powstałe w wyniku wypadków drogowych w krajach rozwijających się będą stanowić główną przyczynę zgonów dzieci powyżej 5 roku życia. Dlatego, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe i skuteczne kroki, liczba tych obrażeń będzie rosła w sposób gwałtowny, narażając życie i zdrowie milionów dzieci na całym świecie.