Skoda Autodrom Poznań jest miejscem służącym praktycznemu doskonaleniu umiejętności jazdy kierowców w symulowanych sytuacjach awaryjnych.

2016_09_14_autodrom 1 jpg

Skoda współtworzy specjalne projekty autorskie od 2004 r., kiedy to powstała Skoda Auto Szkoła specjalizująca się w doskonaleniu kierowców w zakresie bezpiecznej, ekonomicznej czy defensywnej jazdy. Kolejnym projektem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa Skoda Auto Lab, będące multimedialnym laboratorium uświadamiającym niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Teraz dopełnieniem tych działań jest nowoczesny autodrom, na którym kierowcy w bezpiecznych warunkach mogą praktycznie doskonalić swoje umiejętności jazdy samochodem.

Obiekt składa się z czterech specjalnie zaprojektowanych modułów, które pozwalają kierowcy poznać siły działające na samochód i przekonać się, jaki wpływ na jego zachowanie ma kierujący. Moduły zostały wyposażone w nawadniane maty poślizgowe oraz przeszkody wodne. Kierowcy mogą też zmierzyć się z „szarpakiem” – urządzeniem, które wprowadzi auto w niekontrolowany nadsterowny poślizg.

 2016_06_14_autodrom 02 jpg

Tuż za „szarpakiem” znajduje się 100-metrowa płyta poślizgowa z trzema rzędami automatycznie sterowanych kurtyn wodnych, symulujących pojawiające się na drodze przeszkody. Dodatkowo, jest też okrąg, na którym można wypróbować działanie elektronicznych systemów stabilizujących tor jazdy.

Ten nowoczesny autodrom ma służyć podnoszeniu kompetencji kierowców flotowych oraz indywidualnych w ramach szkoleń doskonalących technikę jazdy, prowadzonych przez Skoda  Auto Szkołę. Niezależnie od tego, na autodromie będą prowadzone również obowiązkowe szkolenia kierowców, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami, służb mundurowych oraz egzaminy dla instruktorów Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy. Ponadto będzie  kontynuowana nawiązana przez Skoda Auto Szkołę współpraca z placówkami naukowymi oraz instytucjami, a także służbami mundurowymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 2016_09_14_autodrom 3 jpg

Nowoczesny Autodrom Poznań znajduje się przy ul. Głogowskiej 425 w Poznaniu.