Ruszyła kolejna edycja programu PZU Bezpieczna Flota. 

PZU Bezpieczna Flota to prewencyjny program skierowany do firm i instytucji ubezpieczających swoje floty samochodowe w PZU SA. Obecnie mamy przyjemność realizować wspólnie z PZU kolejną już edycję tego przedsięwzięcia.

Program PZU Bezpieczna Flota  jest ogólnopolski i porusza bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa takie jak:

 • poprawa bezpieczeństwa, wiedzy i umiejętności praktycznych kierowców flotowych co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
 • podwyższenie świadomości firm o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa flot i bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • redukcja kosztów eksploatacji floty samochodowej
 • pomoc w organizacji zarządzania flotami przedsiębiorstw
 • wzrost efektywności funkcjonowania floty samochodowej przedsiębiorstwa
 • zmniejszenie szkodowości aut firmowych 

Wśród prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Motorowe działań w ramach programu, są warsztaty praktyczne jak i teoretyczne spotkania prelegenckie, specjalistyczne.

W programach dedykowanych firmom znalazły się:

 • warsztaty z ryzyka w ruchu drogowym prowadzone w ODTJ zrzeszonych w PSM
 • warsztaty z jazdy defensywnej z elementami ekojazdy prowadzone w ruchu miejskim i poza miejskim
 • szkolenia na samochodach ciężarowych i autobusach
 • szkolenia z psychologii transportu
 • szkolenia z pierwszej pomocy
 • szkolenia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenia dedykowane fleet managerom

Uczestnictwo firmy w programie PZU Bezpieczna Flota rozpoczyna się od badania poziomu bezpieczeństwa, co pozwala na dedykowanie właściwego pakietu szkoleń.

W poprzedniej edycji,  z programu PZU Bezpieczna Flota skorzystało blisko 7.500 osób, podczas prawie 600 różnych szkoleń.

Zrzut ekranu 2020-01-17 o 14.11.48