Odpowiedzialną postawę należy kształtować od początku przygody z motoryzacją.

Jak to jest z bezpieczeństwem na polskich drogach? Z jednej strony policyjne raporty pokazują, że sytuacja z roku na rok się poprawia. Z drugiej, co jakiś czas słyszymy o tragicznych wypadkach. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Goodyeara wśród instruktorów jazdy, problem ze zbytnią brawurą za kółkiem często mają młodzi kierowcy, którzy podlegają presji rówieśników oraz przejmują złe nawyki od rodziców.

foto 17.11. jpg

Coraz mniej wypadków

Wbrew pozorom polskie drogi są coraz bezpieczniejsze. Wskazują na to raporty Policji: w 2013 r. zgłoszono 35 847 wypadków drogowych, czyli o 10,5 proc. mniej niż w 2011 r. (40 065 wypadków) oraz 3,2 proc. mniej niż w 2012 r. (37 046). Jak wynika z policyjnych statystyk, spada również liczba ofiar śmiertelnych (o 6 proc. mniej niż w 2012 r.) oraz rannych (3,8 proc. mniej). Te liczby są szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że liczba samochodów w Polsce znacznie wzrasta.

Jednak doniesienia o ostatnich tragicznych wypadkach to niestety dowód na to, że sytuacja  jest daleka od ideału. Na drogi wciąż wyjeżdżają osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kierowcy rozmawiają przez telefon komórkowy, dużo jest lekkomyślności i brawury. Właśnie na tę ostatnią często wskazują eksperci jako na główną przyczynę wypadków. A jest ona domeną młodych kierowców, którzy jeżdżą po prostu zbyt szybko i często nie potrafią dostosować prędkości do warunków panujących na drodze. Potwierdzają to wyniki ubiegłorocznego badania, jakie Goodyear przeprowadził wśród instruktorów jazdy.

Presja rówieśników i przykład rodziców

W 2013 roku Goodyear Region Europa, Bliski Wschód i Afryka zlecił badania wśród kilku tysięcy instruktorów jazdy z 15 krajów, w tym z Polski, dotyczące młodych kierowców. Według ankietowanych na styl jazdy młodych kierowców ma wpływ nie tylko to, czego uczą się oni podczas kursów, ale również inne aspekty. Dużą rolę odgrywają rówieśnicy, którzy zachęcają do niebezpiecznych zachowań. Polska pod tym względem negatywnie wyróżnia się na tle Europy – aż 73 proc. ankietowanych instruktorów z Polski zgodziło się z takim stwierdzeniem, podczas gdy średnia europejska to 51 proc.

Z obserwacji instruktorów wynika też, że młodzi ludzie często przejmują złe nawyki swoich rodziców: 41 proc. ankietowanych wskazało na taki powód lekkomyślności młodych na drodze. Aż 73 proc. ankietowanych instruktorów z Polski uważa, iż młodzi kierowcy są nieświadomi potencjalnych konsekwencji wypadków drogowych. Instruktorzy twierdzą również, że pop-kultura gloryfikuje szybką jazdę, co ma wpływ na młodzież (36 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez Goodyear Region Europa, Bliski Wschód i Afryka latem 2013 r. wśród 2692 instruktorów jazdy z piętnastu krajów (Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rosji, RPA, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii). W Polsce ankietowano 100 instruktorów. Celem badania było zebranie opinii instruktorów jazdy i ich wniosków na temat najlepszych praktyk, obszarów wymagających interwencji, które mogą zostać wykonane na poziomie krajowym i międzynarodowym, w celu poprawy kształcenia przyszłych kierowców. Pytania koncentrowały się na tym, jak młodzi kierowcy mogą stać się kierowcami bezpiecznymi. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Szkół Jazdy (European Driving Schools Association – EFA) oraz jego lokalnymi oddziałami, które rozesłały ankietę do szkół jazdy i instruktorów.