Niewidomi doświadczyli jak długa jest droga hamowania samochodów oraz jakie zagrożenia się z tym wiążą, szczególnie dla pieszych.

 01 Skoda_policja jpg

Oosby niewidome miały możliwość  poznania i nauczenia się prawidłowych reakcji, podczas awaryjnego hamowania wewnątrz i na zewnątrz samochodu, ułożenia ciała w momencie nagłych zdarzeń, ale przede wszystkim nauczenia się prawidłowej prewencji bezpiecznego podróżowania. To tylko niektóre elementy sobotniego wydarzenia w podwarszawskich Laskach uświadamiającego niewidomych i niedowidzących jakie zagrożenia, ale i możliwości daje dzisiejsza motoryzacja oraz co najważniejsze jak na nie reagować i odpowiednio wcześniej rozpoznawać.

W minioną sobotę, 22 kwietnia odbyło się pierwsze na taką skalę szkolenie motoryzacyjne dla podopiecznych i wychowawców Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (www.laski.edu.pl). Nauka objęła zarówno teoretyczne jak i praktyczne szkolenie motoryzacyjne, dostosowane do wieku i obecnych doświadczeń podopiecznych (jedni nie mieli okazji dokładnie poznać jeszcze jakie samochód ma kształty i funkcje, a inni jeździli nawet gokartami, z podwójną kierownicą). Chodzi o takie elementy podróży samochodem jak chociażby prawidłowe zapięcie pasów, np. niewidomym dzieciom z trudem przychodzi dokładne sprawdzenie czy pasy bezpieczeństwa nigdzie się nie zagięły lub nie zawinęły a także nie zawsze mają świadomość dlaczego takie szczegóły są aż tak ważne. Kolejne to m.in. ułożenie wszelkich przedmiotów w pojazdach, w tym także w autokarze, które mogą zamienić się w pocisk w momencie wypadku.

Wychowankowie doświadczyli jak długa jest droga hamowania nawet nowoczesnych samochodów oraz jakie zagrożenia się z tym wiążą, a szczególnie dla pieszych. Szkoleni dowiedzieli się jak rozpoznać, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce oraz jak wówczas reagować. Te i inne zasady zachowania w podróży, nie tylko samochodowej, ale także pieszej lecz na styku z motoryzacją były namacalnie sprawdzane przez podopiecznych Towarzystwa w Laskach.

Foto 7 jpg

W celu lepszego dotarcia do wychowanków, wydarzenie zostało poprzedzone odpowiednim przygotowaniem kadry kierowniczej i wychowawczej Ośrodka. Nauczyciele i kierownicy poszczególnych jednostek wychowawczych przeszli wstęp do kursu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkolenie było zarówno teoretyczne, jak i praktyczne na płycie poślizgowej oraz z użyciem symulatorów zderzeń i dachowania. Przygotowanie to zostało przeprowadzone w profesjonalnym, posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie, Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy na warszawskim Bemowie. Całość przedsięwzięcia jest realizowana przez Automobilklub Polski i jego członków gdzie wszyscy wspomniani pracują przy tym wydarzeniu charytatywnie.

Szkolenie to było początkiem cyklu planowanych i już przygotowywanych kursów dla większej liczby niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców. Jednak aby całe przedsięwzięcie, tj. kolejne, już przewidziane szkolenia mogły się odbyć, poszukiwane są obecnie środki od ew. sponsorów.