logo PSM jpg.

W dniu 14 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Motorowego Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy.

 

W tym roku zebranie było zebraniem wyborczym. Powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Mariusz Stuszewski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Motorowego ODTJ został wybrany na kolejną kadencję. Ponadto w skład Zarządu weszły osoby: Ireneusz Dancewicz – Wiceprezes (SJS, dotychczasowy Członek Zarządu), Maciej Bonczyk – Wiceprezes (Szkoła Auto) oraz Waldemar Chromiński – Członek Zarządu.

 

Wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej. Są to osoby: Jacek Pietrusiewicz, Tomasz Borysławski oraz Piotr Cąkała.

 

Podczas zebrania omówiono dotychczasowe działania PSM-u. Największą uwagę poświęcono   przyszłości Stowarzyszenia w zmieniających się realiach, dotyczących choćby elektromobilności, jak i pojawiających się nowych rozwiązaniach w motoryzacji i sposobie szkolenia kierowców.